مشاوره حقوقی تلفنی

1 – مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص موضوعات حقوقی خانواده شامل: مهری ، تمکین، نفقه زوجه، نفقه فرزند، اجرت المثل زوجه، حضانت فرزندان، استرداد جهیزیه، طلاق، اعسار و تقسیط مهریه

2 – مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص سایر موضوعات حقوقی شامل : چک، سفته، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه، تأمين خواسته، تأمين دليل، دستور موقت، اعسار و تقسیط بدهی، تخلیه اماكن مسكوني، مطالبه ثمن معامله ، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحويل مبيع، گواهي انحصار وراثت، ارث، دستور فروش ملك مشاعي

وکیل مشاور حقوقی تلفنی فردی حقوقدان است که وظیفه ی رسیدگی به تمامی پرونده های قوه قضاییه و پرونده های مربوط به آن را بر عهده دارد. همچنین بهتر است در انعقاد تمامی قرار داد ها و تهیه دستور العمل های کاری و اداری از یک مشاور حقوقی استفاده نمود. علاوه بر این وکیل حقوقی می تواند از طرف شرکت مامور رسیدگی به مناقصه ها و مزایده ها باشد و تمامی امور مربوطه را به طور صحیح و طبق قوانین حقوقی پیگیری نماید.

وکیل یا مشاور باید فردی قابل اعتماد باشد زیرا این فرد باید از تمامی مسائل حقوقی محرمانه ی شخصی و شرکتی شما مطلع شود تا بتواند در محاکم قضایی به بهترین شکل از منافع شما دفاع نموده و حق و حقوق شما را حفظ نماید.

مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری به مدت ۱۵ دقیقه
80000تومان
خرید بسته
مشاوره تلفنی با کارشناس حقوقی به مدت ۱۵ دقیقه
60000تومان
خرید بسته