وکیل یا مشاور باید فردی قابل اعتماد باشد زیرا این فرد باید از تمامی مسائل حقوقی محرمانه ی شخصی و شرکتی شما مطلع شود تا بتواند در محاکم قضایی به بهترین شکل از منافع شما دفاع نموده و حق و حقوق شما را حفظ نماید.

مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری به مدت 30 دقیقه
150000تومان
خرید بسته
مشاوره حضوری با کارشناس حقوقی به مدت 30 دقیقه
100000تومان
خرید بسته